2021 Amazon gyzgyn satylýan alýumin garyndysy ýeňil tigirli oturgyç eplenýän kuwwatly uzakdan dolandyrylýan elektrik kolýaskasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Aýratynlyklary:
Reabilitasiýa bejergisi
Gelip çykan ýeri:
Zhejiang, Hytaý
Marka ady:
başagaýlyk
Model belgisi:
YFNB-01
Görnüşi:
Tigirli oturgyç
Marka:
Saglyk bolsa
Üstünligi:
180 mm göteriş aralygy we 120mm terjime aralygy
Bukja:
Palet
Batareýa:
Lityum batareýasy
Stil:
Lýuks
Şahadatnama:
CE
Funksiýa:
Elektrikli kolýaskada
Reňk:
ak, gara, gyzyl, gök, sary
Açar sözler:
Tigirli oturgyç
Önümiň ady:
Güýçli maýyplar üçin oturgyç
Spesifikasiýa
Burulýan radius
77mm
Ýokary tizlik
6.5 km / sag
Päsgelçilik beýikliginden iň ýokary
80mm
Arakesme ulgamy
elektromagnit tormoz
Şassiniň beýikligi
80mm
Dyrmaşmak
10 °
Dolandyryş ulgamy
ESP ulgamy bolsa
Sürüji tertibi
AWD
Sürüji ulgamy
350w * 2
Oturgyjyň üýtgemegi aralygy
120mm
Oturgyç götermek ulgamy
180mm
Öňki tigir
Omni ugrukdyryjy tigir
Yzky tigir
gaty bal ary tekeri
Loüklemegiň iň ýokary çägi
120 kg
Umumy mukdar
115 kg
Işleýiş gurşawy
-20 ° -40 °
Önümiň beýanyKompaniýanyň tertibiNingbo Chaosheng Import and Export Co., Ltd. Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäheriniň Zhenhai etrabynda ýerleşýär.Esasan lukmançylyk enjamlary we fizioterapiýa enjamlary bilen iş salyşýan we ikinji derejeli lukmançylyk enjamlarynyň iş ygtyýarnamasy bolan kompaniýa.Önümlerimiz, lukmançylyk kömegi, öý hyzmaty, garrylar öýi ýaly baý.Hil, howpsuzlyk we amatlylyk ösüş düşünjesine eýerýäris.Müşderilere gözleg we önümçilik, önümçilik we satuw hyzmatlaryny hödürleýäris.Chaosheng, reabilitasiýa tehnologiýasy, lukmançylyk barlagy, mehaniki dizaýn, önüm dizaýny we beýleki pudaklarda işleýän gowy taýýarlanan tehniki zehinleriň toparyny bir ýere jemleýär.Häzirki wagtda bizde 28 sany gowy taýýarlanan zehin bar. Bäsdeşlik bahasyna we birinji derejeli hyzmatlara, müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary tehnologiýaly we ýokary hilli önümleri hödürlemek bilen, ýeňiş gazanmak üçin müşderilerimiz bilen elleşmäge taýýardyrys hyzmatdaşlygymyzy dowam etdireris we aladalaryňyzy çözmek üçin iň oňat önümler we satuwdan soň ajaýyp hyzmat bermäge çalyşarys.


Şahadatnamalar

Müşderi suratlaryGaplamak we eltip bermekHarytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärmen, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler.
Sorag-jogap
1. hilini nädip kepillendirip bileris? Köpçülikleýin önümçiligiň öň ýanynda hemişe önümçilikden öňki nusga; Iberilmezden ozal ahyrky barlag; 2. Bizden näme satyn alyp bilersiňiz? Tigirli oturgyç3.Näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly? Biziň kompaniýamyz ISO9001 halkara hil dolandyryş ulgamy kepilnamasy, ISO13485: 2003 hil kepillendiriş ulgamy kepilnamasy, ISO14001 halkara daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, Unionewropa Bileleşiginiň CE şahadatnamasy.4.Haýsy hyzmatlary hödürläp bileris? Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CFR, CIF, EXW ected Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, AUD, CNY; kabul edilen töleg görnüşi: T / T, Western Union; Dil gürleýän: Iňlis, Hytaý


  • Öňki:
  • Indiki: